ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 174 Kč
naše cena 174 Kč
naše cena 733 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 733 Kč
naše cena 174 Kč
naše cena 174 Kč

ANKETA

Jaká je Vaše oblíbená???

MLÉČNÁ 46% HOŘKÁ 19% OŘÍŠKOVÁ 16% JAHODOVÁ 19%

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Moretto - chuť horké čokolády - obchodní podmínky

Ceny za zboží a dopravu jsou platné pouze pro území ČR. Pro cenovou kalkulaci do zahraničí nás kontaktujte!

Kupující
Koncový uživatel poskytuje prodejci dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním . Kupující poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Základní informace:

Obchodní podmínky jsou platné pro veškerý nákup realizovaný v e- shopu www.moretto.cz. Pouze pro území české republiky. Pro zahraniční objednávky nás kontaktujte, sdělíme vám cenu, způsob doručení a platby a poštovné.


Tyto podmínky definují práva a povinnosti e- shopu Moretto a práva a povinnosti nakupujících a dodavatele.


Ochrana osobních údajů

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o kupujícím a jeho nákupech. Veškeré osobní údaje jsou použity pouze k realizaci obchodní transakce a podle pravidel, které zvolil a odsouhlasil zákazník při vyplnění objednávkového formuláře. Veškerá osobní data jsou provozovatelem e- shopu Moretto spravována s největší opatrností a pečlivostí s ohledem na práva a potřeby zákazníků.


Uzavření kupní smlouvy
Objednávka zboží

Veškeré objednávky jsou závazné. Provozovatel e- shopu Moretto má povinnost realizovat závazné objednávky svých zákazníků a obstarat dodání vybraného zboží na adresu uvedenou v objednávce. Provozovatel e- shopu Moretto si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně objednané zboží neodebírá, bez uvedení důvodu jej opětovně vrací nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci obchodu. Všechno zboží v obchodní galerii www.moretto.cz je určeno spotřebitelům , provozovatel však neručí za dostupnost všech vystavovaných produktů.


Elektronicky odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Kupující je povinen uvést úplné a pravdivé údaje v objednávkovém formuláři. Klient je přehledně a srozumitelně informován o cenách všech produktů i o celkové ceně, která odpovídá jeho nákupu prostřednictvím e-shopu. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se všemi podmínkami. Způsob dopravy objednaného zboží a způsobu jeho hrazení je určeno dodavatelem.


Zrušení objednávky

Zákazník a dodavatel mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce odstoupit a to až do okamžiku potvrzení objednávky provozovatelem e- shopu Moretto. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze po dohodě obou stran zúčastněných v obchodním vztahu, to znamená dodavatelem a zákazníkem.

V případě nevyzvednutí, odmítnutí či nepřevzetí závazné objednávky si dodavatel vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi dodatečně poplatek 120 Kč jako náhradu škody vzniklou expedicí objednávky (příprava zboží, balné, poštovné).


Způsob doručení vybraného zboží klientovi

Kupující u každého objednaného produktu musí vybrat a potvrdit způsob dopravy daného zboží. Odesláním objednávky kupující potvrzuje zvolený způsob dopravy, jeho úhradu i způsob platby daného zboží.


Kupující je zodpovědný za překontrolování dopraveného zboží, pokud je zboží nebo obal balíku viditelně poškozen, je klient povinen překontrolovat obsah zásilky společně s osobou doručovatele a v případě poškození produktu postupovat podle pravidel konkrétní zvolené dopravní služby. V případě, že zboží je dopraveno poškozené vinou dopravce a kupující nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemůže provozovatel e- shopu Moretto poskytovat žádnou náhradu.


Dodání zboží

Provozovatel se zavazuje dodat objednané zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. Kupující bude o realizaci obchodu pravidelně informován. Rychlost a způsob dopravy zboží záleží na kupujícím zvoleném způsobu dopravy. Objednaný produkt se považuje za doručený v okamžiku doručení na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. V případě dodávky nad 10.000 Kč je dodavatel oprávněn požadovat doklady k prokázání totožnosti kupujícího.


Platby a hrazení zboží

Zásilka obsahuje vždy daňový doklad.


Zákazník přebírající zboží

Kupující podepsáním poštovního dodacího listu potvrzuje, že doručené zboží odpovídá jeho objednávce a bylo doručeno nepoškozené. Na pozdější reklamace není možné brát zřetel. Je proto v zájmu kupujícího se přesvědčit, že objednané zboží nemá poškozený obal (mechanicky ani žádným jiným způsobem) při jeho převzetí za účasti přepravce. V opačném případě je třeba sepsat o poškození zásilky protokol s pověřenou osobou dopravce. V takovém případě má zákazník nárok na slevu nebo výměnu zboží.


Záruka a postup v případě reklamace

Jako záruční list pro každý produkt slouží daňový doklad. Záruka se počítá ode dne doručení a převzetí zásilky koncovým zákazníkem. Záruku lze uplatnit pouze v souladu se záručními pravidly konkrétního výrobku. Záruční doba uvedená u všech produktů na obalech je platná pro spotřebitele a řídí se občanským zákoníkem.


Všechny pravidla reklamace na obchodní galerii www.moretto.cz se řídí zákonnými normami platnými v České republice. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicet dní.


Stornování objednávky nebo odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit v každém případě, kdy dodavatel (e- shop Moretto - www.moretto.cz) nesplní svoje závazky vzniklé potvrzením závazné objednávky.


Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání objednaného zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Dodavatel může od smlouvy odstoupit pouze v případě, že objednané zboží není k dispozici nebo se výrazně změnila jeho cena. V každém takovém případě je dodavatel povinen zákazníka informovat a konzultovat s ním další postup.


Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaslat v tomto smyslu elektronicky písemné vyjádření na kontaktní adresu e- shopu Moretto a uvést všechny potřebné údaje a doložit všechny potřebné doklady.


Zboží zaslané zákazníkem zpět k dodavateli musí být zasláno kompletně, v nepoškozeném stavu, včetně všech potřebných dokladů a pokud možno v originálním obalu. V případě, že vrácené zboží je poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je zákazníkovi vrácená částka zkrácena o tyto náklady. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, dodavatel vrátí finanční obnos na účet zákazníka nejpozději do třicátého dne od vrácení zboží.


Závěr

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny strany realizovaných transakcí, jak pro koncového kupujícího tak, pro dodavatele jako provozovatele e- shopu Moretto. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, přičemž se provozovatel zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na stránkách e- shopu Moretto

NjY5MTVl