603 852 020, 604 796 869  

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

ANKETA

Jaká je Vaše oblíbená horká čokoláda?

MLÉČNÁ 38% HOŘKÁ 20% OŘÍŠKOVÁ 20% JAHODOVÁ 22%

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Horké čokolády Moretto - obchodní podmínky

Níže uvádíme obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.morettohorkacokolada.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost GASTROMAX, s.r.o., se sídlem Partyzánská 7043, 760 01 Zlín (IČO: 262 41 013DIČ: CZ26241013). Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (GASTROMAX, s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících).

Ceny za zboží a dopravu jsou platné pouze pro území ČR. Pro cenovou kalkulaci do zahraničí nás kontaktujte!

Kupující
Koncový uživatel poskytuje prodejci dobrovolně svoje osobní údaje a souhlasí s jejich následným zpracováním. Kupující poskytuje pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro realizaci obchodní transakce. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se důkladně seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. 


Ochrana osobních údajů

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasí kupující se shromažďováním a používáním informací o kupujícím a jeho nákupech. Veškeré osobní údaje jsou použity pouze k realizaci obchodní transakce a podle pravidel, které zvolil a odsouhlasil zákazník při vyplnění objednávkového formuláře. Veškerá osobní data jsou provozovatelem e- shopu Moretto spravována s největší opatrností a pečlivostí s ohledem na práva a potřeby zákazníků.


Uzavření kupní smlouvy
Objednávka zboží

Veškeré objednávky jsou závazné. Provozovatel e- shopu Moretto má povinnost realizovat závazné objednávky svých zákazníků a obstarat dodání vybraného zboží na adresu uvedenou v objednávce. Provozovatel e- shopu Moretto si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zákazník opakovaně objednané zboží neodebírá, bez uvedení důvodu jej opětovně vrací nebo nesplňuje jiné podmínky nezbytné pro realizaci obchodu. Všechno zboží v e-shopu www.morettohorkacokolada.cz je určeno spotřebitelům, provozovatel však nezaručuje 100% dostupnost všech nabízených produktů.


Elektronicky odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Pro všechny objednávky platí povinnost vyplnit řádně a pečlivě objednávkový formulář. Kupující je povinen uvést úplné a pravdivé údaje v objednávkovém formuláři. Klient je přehledně a srozumitelně informován o cenách všech produktů i o celkové ceně, která odpovídá jeho nákupu prostřednictvím e-shopu. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se všemi podmínkami. Způsob dopravy objednaného zboží a způsobu jeho hrazení je určeno dodavatelem.


Zrušení objednávky

Zákazník a dodavatel mají právo bez jakéhokoli důvodu od transakce odstoupit a to až do okamžiku potvrzení objednávky provozovatelem e- shopu Moretto. Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy je možné pouze po dohodě obou stran zúčastněných v obchodním vztahu, to znamená dodavatelem a zákazníkem.

V případě nevyzvednutí, odmítnutí či nepřevzetí závazné objednávky si dodavatel vyhrazuje právo účtovat zákazníkovi dodatečně poplatek 100 Kč jako náhradu škody vzniklou expedicí objednávky (příprava zboží, balné, poštovné).


Způsob doručení vybraného zboží klientovi

Kupující u každého objednaného produktu musí vybrat a potvrdit způsob dopravy daného zboží. Odesláním objednávky kupující potvrzuje zvolený způsob dopravy, jeho úhradu i způsob platby daného zboží.


Kupující je zodpovědný za překontrolování dopraveného zboží, pokud je zboží nebo obal balíku viditelně poškozen, je klient povinen překontrolovat obsah zásilky společně s osobou doručovatele a v případě poškození produktu postupovat podle pravidel konkrétní zvolené dopravní služby. V případě, že zboží je dopraveno poškozené vinou dopravce a kupující nepřekontroloval stav doručeného zboží, nemůže provozovatel e- shopu www.morettohorkacokolada.cz poskytovat žádnou náhradu.


Dodání zboží

Provozovatel se zavazuje dodat objednané zboží v co nejkratším termínu od potvrzení objednávky. Kupující bude o realizaci obchodu průběžně informován. Rychlost a způsob dopravy zboží záleží na  zvoleném způsobu dopravy kupujícím. Objednaný produkt se považuje za doručený v okamžiku doručení na adresu uvedenou v objednávce. V případě větší objednávky (nad 10.000 Kč) je dodavatel oprávněn požadovat doklady k prokázání totožnosti kupujícího.


Platby a hrazení zboží

Zásilka obsahuje vždy daňový doklad.


Zákazník přebírající zboží

Kupující podepsáním poštovního dodacího listu potvrzuje, že doručené zboží odpovídá jeho objednávce a bylo doručeno nepoškozené. Na pozdější reklamace není možné brát zřetel. Je proto v zájmu kupujícího se přesvědčit, že objednané zboží nemá poškozený obal (mechanicky ani žádným jiným způsobem) při jeho převzetí za účasti přepravce. V opačném případě je třeba sepsat o poškození zásilky protokol s pověřenou osobou dopravce. V takovém případě má zákazník nárok na slevu nebo výměnu zboží.


Záruka a postup v případě reklamace

Jako záruční list pro každý produkt slouží daňový doklad. Záruka se počítá ode dne doručení a převzetí zásilky koncovým zákazníkem. Záruku lze uplatnit pouze v souladu se záručními pravidly konkrétního výrobku. Záruční doba uvedená u všech produktů na obalech je platná pro spotřebitele a řídí se občanským zákoníkem.


Všechny pravidla reklamace v e-shopu www.morettohorkacokolada.cz se řídí zákonnými normami platnými v České republice. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicet dní.


Stornování objednávky nebo odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit vždy, pokud dodavatel (e- shop www.morettohorkacokolada.cz) nesplní své závazky vzniklé potvrzením závazné objednávky.


Dodavatel má právo odstoupit od smlouvy pouze do okamžiku odeslání objednaného zboží na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Dodavatel může od smlouvy odstoupit pouze v případě, že objednané zboží není k dispozici nebo se výrazně změnila jeho cena. V každém takovém případě je dodavatel povinen zákazníka informovat a konzultovat s ním další postup.


Při odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaslat v tomto smyslu elektronicky písemné vyjádření na kontaktní mailovou adresu info@morettohorkacolada.cz a uvést potřebné údaje a doložit všechny potřebné doklady.


Zboží zaslané zákazníkem zpět k dodavateli musí být zasláno kompletně, v nepoškozeném stavu, včetně všech dokladů a pokud možno v originálním obalu. V případě, že vrácené zboží je poškozeno, nebo z jiného důvodu vzniknou dodavateli výdaje s uvedením produktu do původního stavu, je zákazníkovi vrácená částka ponížená o tyto náklady. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro vrácení zboží, dodavatel vrátí finanční obnos na účet zákazníka nejpozději do 10-ti pracovních dnů od vrácení zboží.


Závěr

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny strany realizovaných transakcí, jak pro koncového kupujícího tak, pro dodavatele jako provozovatele e- shopu www.morettohorkacokolada.cz. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit, přičemž se provozovatel zavazuje o všech změnách v obchodních podmínkách včas a zřetelně informovat na webu www.morettohorkacokolada.cz.

MWY5ZDkxYT